Board room

Økt innsats på næringspolitikk

SINTEF øker innsatsen innen regional utvikling og næringspolitikk og utnevner en av sine mest sentrale ledere til å lede arbeidet. Tor Ulleberg har vært konserndirektør for SINTEF Teknologi og samfunn i mer enn ti år, og overtar en nyopprettet stilling som virksomhetsdirektør med ansvar for regional utvikling og næringspolitikk.

Ulleberg får også ansvar for å videreføre arbeidet med prosjektet «Norge 2020». Dette er et samarbeid mellom SINTEF og NTNU knyttet til studier og faktagrunnlag for næringspolitikk og innovasjon, og videre utvikling av kunnskapssamfunnet.