Kart over Bosnie Herzegovina

Norsk hjelp gir nye jobber i Bosnia

Innovasjonssenteret som SINTEF har hjulpet til med å etablere i Bosnia-Hercegovina, har gitt ungdommen nye muligheter i byen Tuzla. 50 arbeidsplasser for høyt utdannede jobbsøkere er skapt på ett år. I oktober var det ett år siden BIT Center (Business Innovation and Technology Center) åpnet i byen Tuzla. Senteret får nå et eget opplæringssenter og opplæringsutstyr for IKT-personell i gave av det trøndersk-amerikanske IKT-selskapet Atmel Norway og det norske Utenriksdepartementet.

Også norske SIVA har deltatt i prosjektet. 13 bedrifter holder i dag hus i senteret, og bedriftene i senteret har varslet at de vil trenge 15 nye ingeniører i løpet av det neste året.