Kjemiske budbringere finner lekasjene

Intelligente materialer gjør det mulig å fjernovervåke tilstanden i selv de dypeste og mest komplekse brønnsystemer. Helt uten bruk av kabelbasert elektronikk eller fiberoptikk.

Last ned PDF-utgave av kikkhullet

Overvåkingen skjer ved å tilsette små mengder med kjemiske stoffer i brønnene. Disse sporstoffene overvåker om uønsket vann trenger inn i oljebrønnene og påvirker oljeproduksjonen. Vanninntrengning er et stort problem for oljeindustrien i dag. B åde fordi vanninnstrømming fortrenger oljen i brønnen, og fordi vannet gjør transporten til overflaten tyngre.

De kjemiske budbringerne, sporstoffene, er bakt inn i en spesiell type plastline som trekkes langs produksjonsr øret. Dersom vann trenger inn i brønnen, reagerer sporstoff-molekylene med å løse seg fra plastlina og binde seg til vannet i brønnstrømmen. Disse molekylene blir så med strømmen opp.

Plastlina er inndelt i ulike seksjoner, og hver seksjon har et særegent sporstoff. Lina markerer dermed de ulike delene av produksjonsrøret med hver sitt unike kjennetegn. Når stoffene kommer til overflaten, analyseres det produserte vannet og varselmolekylene identifiseres.

Slik kan operatøren få klar beskjed om hvor i reservoaret man har vanninntrengning, og dermed iverksette tiltak, for eksempel tetting p å et nøyaktig definert sted i brønnen. Dette vil spare bransjen for store produksjonstap og vil gi operatøren verdifull informasjon om strømningene i reservoaret.

På sikt skal RESMAN videreutvikle overvåkingssystemet til å omfatte mer enn bare å overvåke vanninntrengning. Man vil for eksempel finne ut hvor olje og gass trenger inn i br ønnen, og i hvor store mengder.

 

Av Christina B. Winge.

Ill.: Klapp Media og Jan Helge Johansen/SINTEF Media

Vitenskapelig rådgiver: Fridtjof Nyhavn, RESMAN AS