HALVVEIS

Ved NTNUs Institutt for byggekunst, form og farge finnes en gruppe utøvende billedkunstnere. En av dem er professor Alex Booker. I sine nyeste bilder spiller han p å kontrasten mellom forestillingen om den ideale form og opplevelsen av det formløse man gjerne forbinder med utemmet, kaotisk natur. Det er romantikkens refleksjoner over det sublime som her blir bearbeidet inn i et samtidig visuelt spr åk.

På Trondheim lufthavn, Værnes, fins Bookers kunst i form av fotobaserte bilder trykt på glassfelter i vandrearealet.

Alex Booker er utdannet ved Wimbledon School of Art i London, Exeter School of Art, England, og Chelsea School of Art, London.

«Path, half way» (2006): Fotografi på lerret, olje på mdf. 102 x 142 cm.

Fotografi: Torgeir Jensen