Flest sanger i Nidaros

Nidarosdomen hadde flere liturgiske sanger enn andre katedraler i middelalderen. Fra hele Europa fant sangene veien til Nidaros og ble sirlig nedtegnet p å pergament og samlet i vakre bokverk. Rester av disse finnes fortsatt og er et eldorado for norske og utenlandske middelaldermusikkforskere. NTNUs Senter for middelalderstudier har dokumentert 111 forskjellige liturgiske sekvenser fra Nidaros. Det er det st ørste sangrepertoaret forskerne kjenner til fra middelalderkatedralene.