Røykebein hos begge kjønn

Røykebein – det vil si åreforkalkning i beina – er ikke lenger forbeholdt menn, viser Svein Arthur Jensens doktoravhandling ved NTNU. Menn røyker mindre enn før, men kvinner røyker mer – og begge kjønn blir tykkere og er mer utsatt for diabetes enn tidligere. Røykebein forekommer nå like mye hos begge kjønn, og hyppigst hos eldre. Jensens arbeid bygger på helsedata fra 20 000 voksne nordtrøndere. 1,2 prosent av disse hadde klare symptomer på røykebein. Men omfanget er fem ganger så høyt. Hele 80 prosent av de med åreforkalkninger i beina, hadde ikke åpenbare symptomer.