Oljerør

NTNU og MIT i gassamarbeid

Massachusetts Institute of Technology (MIT) og NTNU har inngått en samarbeidsavtale om gassforskning. Avtalen har en ramme på 18 millioner kroner, og målet er å finne realiserbare, bærekraftige løsninger på gassproblematikken. Hydro og Statoil er samarbeidspartnere i prosjektet som skal ta for seg produksjon og transport av naturgass, avansert analyse for produksjon av syntesegass og hydrogen i membranreaktorer, og evalueringsmetodikk for krafproduksjonsanlegg med CO2-fanging.