Tenkende kløtsj

Et nytt betjeningssystem for kløtsj i store lastebiler gir bedre kjøring, bedre økonomi og bedre miljø. Forskningssjef Glenn-Ole Kaasa ved Kongsberg Automotive har tatt doktorgrad ved NTNU på såkalte AMT-girkasser. Det er manuelle girkasser, men med automatisert kløtsj- og girbetjening. Kløtsjen betjenes av et luftstempel som styres elektronisk ved hjelp av ventiler. Lufta er svært komprimerbar, og dette gir problemer med styring av kløtsjen.

Kaasa har utviklet et system som skaffer seg kunnskap om hastighet, trykk og friksjon uten bruk av dyre sensorer. Informasjonen sendes inn i betjeningssystemet, som dermed kan forutse hvordan kløtsjen vil oppføre seg de neste millisekundene. Dette vil være grunnlaget for videre styring av kløtsjen. Den oppfører seg som om den kan tenke selv. Resultatet er mykere kjøring og økt ytelse uten økte kostnader. Utslippene reduseres, og drivstofforbruket synker.