superdatamaskin

NORDENS KRAFTIGSTE TALLKNUSER

Tungregnemiljøet ved NTNU har gått til anskaffelse av en IBM System p5 superdatamaskin, som skal være i full drift til høsten. Med den markerer Norge seg igjen på lista over verdens kraftigste regneanlegg – som nummer 60 i verden, nummer 9 i Europa og nummer 1 i Norden. Anlegget kan utføre 7500 milliarder flytende talloperasjoner i sekundet, og innebærer et nasjonalt løft for tungregneindustrien. Andre norske universiteter, forskningsinstitusjoner og selskaper vil også være store brukere av anlegget.