Mer vær – mer laks

SINTEF Energiforskning har studert virkningene på livet i norske vassdrag som følge av klimaendringene. Data fra Norsk meteorologisk institutt og Norges vassdrags- og energidirektorat om endringer i bl.a. nedbør og lufttemperatur, er lagt inn i hydrologiske modeller på SINTEF for å beregne simulert vannføring i to prøvevassdrag. Forskerne har funnet betydelig reduserte flomtap siden flom vil fordele seg utover året. Øk temperatur fører også til kortere tid med islagte elver. Laks som er vant med å leve under is, vil bruke mer energi og ha mindre tilgang på mat. Om sommeren vil derimot ungfisken få bedre betingelser og vokse raskt takket være økt vanntemperatur. Dette vil føre til økt lakseproduksjon. Med riktig tapping av vann fra magasin tror forskerne at økt tilsig både kan gi kraftinntekter og gode betingelser for laksen. Prosjektet har vakt internasjonal oppsikt.