Hvor mange prosent er nok?

Forvaltning av distribusjonsnettet er en oppgave som er i stor endring. Nettforvalterne har ansvaret for at en infrastruktur verdt 150 milliarder kroner blir forsvarlig vedlikeholdt og har et riktig reinvesteringsnivå, og det brukes ca 1,5 milliarder kroner årlig til vedlikehold og reinvesteringer. Men hva er riktig nivå og hvordan skal dette «måles»? For å finne riktig nivå må det gjøres en kvalifisert vurdering av teknisk tilstand i nettet i dag og i framtiden. Hvilken risikoeksponering man har og ønsker å utsette seg for, blir bestemt ut fra økonomiske kriterier, sikkerhet, miljø og politiske risikofaktorer. I prosjektet «Risk-based Distribution System Asset Management» ønsker

SINTEF Energiforskning å svare på spørsmålene og gi nettforvalterne metoder og verktøy til å håndtere denne oppgaven. Prosjektet starter i 2006 og vil vare i fem år.