Friskere fisk med tang og tare

Tang og tare kan redusere forbruket av antibiotika hos oppdrettsfisk. Alginatet i taren får fiskens immunforsvar til å jobbe hardere.

NTNU-professorene Gudmund Skjåk Bræk og Terje Espevik har forsket på alginater i en årrekke, og funnet ut at alginater som inneholder mye av en bestemt sukkersyre – mannuron – stimulerer de cellene i immunsystemet som ødelegger bakterier. Forsøk med å tilsette alginat i vannet i oppdrettsanlegg halverte dødeligheten blant fisken. Nå er det utviklet et nytt, alginatholdig fiskefôr som lover større motstandskraft mot infeksjoner, fremmer veksten og gir generelt bedre fiskehelse – på naturens egne premisser.