BYGNINGER SELVFORSYNT MED ENERGI

Energi til bygninger utgjør halvparten av elforbruket i Norge. Et avsluttet 5-årig kompetanseprosjekt ved NTNU og SINTEF viser at en bygning kan dekke hele sitt energibehov ved hjelp av doble fasader med integrerte energisystemer. Slike systemer kan være termiske solfangere, solceller, dagslyssystemer, naturlige og hybride ventilasjonssystemer, desentraliserte mikrovarmepumper m.m. En soleksponert fasade – med en indre og en ytre fasade med hulrom mellom – vil for eksempel fange opp minst like mye energi som det bygningen bruker. Prosjektgruppen konkluderer med at konseptet er lovende, men at mange problemer må løses før denne type teknologi blir vanlig i bygninger.