Silkemyk kjøring med tenkende kløtsj

Nytt betjeningssystem for kløtsj i store lastebiler gir bedre kjøring, bedre økonomi og bedre miljø.

Alle har vi sett lastebiler som hoster og harker når de starter, og hopper til ved girskift. Det er kløtsjen som er utfordringen. Store lastebiler krever en presis og stødig fot for å starte mykt.For slike biler går utviklingen mer og mer i retning av såkalte automatiserte manuelle girkasser (AMT). Dette er manuelle girkasser, men med automatisert kløtsj- og girbetjening, bra for kjørekomfort og sikkerhet.

Forskningssjef Glenn-Ole Kaasa ved Kongsberg Automotive (KA) har forbedret styringen av kløtsjen i dette AMT-systemet. Han disputerer i disse dager til en doktorgrad ved Institutt for energi og prosessteknikk ved NTNU.

Det er det nyeste innenfor reguleringsteori som blir satt i praksis. Kløtsjen er den samme, men styringen av den, og betjeningssystemet, er nytt. Med nyvinningen i bruk vil overgangene i mekanikken bli silkemyke. Også økonomi og miljø vil få store gevinster.

Forutseende system

Kløtsjen betjenes av et luftstempel. Dette styres elektronisk ved hjelp av ventiler. Flaskehalsen i systemet er luften, som er veldig komprimerbar. Dette er et problem for styringen av kløtsjen. I dagens systemer benyttes bare relativt enkel styring. Den baserer seg kun på en posisjons-sensor.

Kløtsjstyringen er den funksjonen som kan forbedres. Det nye systemet skaffer seg kunnskap om hastighet, trykk og friksjon uten å bruke dyre sensorer. All informasjon fra dette blir sendt tilbake inn i systemet slik at styringen av kløtsjen blir basert på mye mer presis informasjon.

Da kan systemet forutse hvordan kløtsjen vil oppføre seg de neste millisekundene. Dette vil så være grunnlaget for styringen av kløtsjen videre. Kløtsjen oppfører seg som om den kan tenke selv. Resultatet er økt ytelse uten økte kostnader.

Norsk konkurransefortrinn

– Sjåføren vil kanskje ikke merke så stor forskjell, sier Glenn-Ole Kaasa, – men vi har flyttet teknologifronten et hakk framover med dette.

– Det å gå over til lastebiler med slike automatiserte girkasser, er en vinn-vinn-situasjon for både økonomi og miljø. Motoren vil kunne styres mer optimalt. Utslippene reduseres. Drivstoff-forbruket synker, det også. I tillegg blir kløtsj-betjeningen mer pålitelig.

– Vi lager jo ikke biler i Norge, men ganske mange bildeler, sier Kaasa.

– Vi er for eksempel ledende på manuelle kløtsj- og girbetjeningssystemer for lastebiler. Denne kunnskapen vil gi oss ytterligere konkurransefortrinn.

Forbedringene med det nye systemet gjør at delene i betjeningssystemet blir mer robuste, samtidig som de blir rimeligere. Et prototypsystem basert på denne teknologien, er allerede levert til en lastebilprodusent.