Handshake

SAMMEN I POLEN

Tilgang på kompetent arbeidskraft er utslagsgivende for at både SINTEF og FMC Technologies nå etablerer seg i Polen. Datterselskapene SINTEF Polska og FMC Technologies Sp.zo.o, samlokaliseres i kontorer ved det tekniske universitet i Krakow. SINTEF har store ambisjoner i Polen, og vil i løpet av året styrke staben med flere ingeniører.

Det satses på forsknings- og utviklingskontrakter med polsk industri, supplert med offentlig finansiering fra EU og EØS-ordningen. Selskapet har utviklet og kontraktfestet samarbeidsavtaler med tre sentrale tekniske universiteter i Krakow, Warszawa og Gdansk. Også FMC har ambisjoner om en bred satsing på flere felt som felttjenester og engineering knyttet til videreutvikling og modifisering av utstyr.