MINIPORTRETTET: Søker oldtidshus

Hva forsker du på nå? Bebyggelseshistorie i Midt-Norge fra landbruket blir dominerende levevei, og fram til vikingtida – det vil si fra 2000 f. Kr. og til år 1000 e. Kr, omtrent. Jeg har arbeidet med dette i ti år, men først nå begynner vi å kunne se å se hvordan oldtidsbøndene har bodd i Midt-Norge.

Hvilket forskningsprosjekt ville du satt i gang dersom du fikk fem millioner kroner?

Alt det materialet jeg har å forske på, har utelukkende framkommet ved tiltak utenfra, i forbindelse med reguleringsplaner, som vegprosjekter eller annen utbygging. Jeg har aldri selv valgt hvor jeg ville grave. Jeg ville bruke de fem millionene til selv å velge. I så fall ville det være supplerende undersøkelser i områder fra områder jeg allerede har materiale fra.

Hvilket spørsmål skulle du gjerne hatt svar på?

Et hus er et komplisert uttrykk for menneskets liv og dagligdag. Jeg ville gjerne kunnet se hvordan oldtidsbondens hverdag fungerte. Men alt jeg har å skrive historie etter, er mørke pletter i jorda og ganske få gjenstander. Hvordan husene har fungert i det daglige, får jeg aldri vite!

Din siste aha-opplevelse?

Da jeg for et par uker siden begynte å sette husene i system etter alder. Da begynte forskjeller og likheter plutselig å bli tydelige.