Oslo operahus

GIR OSS BEDRE BYMILJØ

SINTEF Byggforsk, Statsbygg og Oslo kommune har utviklet et verktøy for miljøprogrammering (Miljøprogram.no). Vekst og fortetting av byområder preger utviklingen av Norge med sine positive og negative sider. For å bli mer bevisst disse utfordringene og hvilke tiltak man kan sette inn, blir det utarbeidet miljøprogram ved større byutviklingsprosjekt for å sikre en bedre miljøstyring, økt miljøkompetanse og kvalitet ved byggeprosjektene.

Verktøy for miljøprogrammering er web-basert, retter seg mot den tidlige plan- og programmeringsfasen og hjelper til med å fastsette miljømål og utforme miljøprogram. Ved hjelp av verktøyet kan mange velge ut relevante miljømål med fastsatte indikatorer og forslag til ambisjonsnivå for prosjektets miljøprofil. Verktøy ble lansert i mars og er nå gratis tilgjengelig på www.xn--miljprogram-jgb.no