DØRÅPNER MOT ØSTEN

Høsten 2005 ansatte NTNU sin egen «Japan-professor». Han heter Paul Midford og skal lede NTNUs Japan-program. Tanken bak programmet er at norsk industri trenger ansatte med kunnskaper om forhold relatert til samhandling med andre kulturer. fra å undervise studenter i østasiatiske forhold, til å hjelpe midtnorsk næringsliv med å åpne noen dører mot øst.