fabrikkpipe

CO2 -FANGST SKAL DEMONSTRERES

EU-kommisjonen er parat til å bruke milliarder av kroner på å bygge Europas første storskala varmekraftverk med CO2-håndtering.

Med fossilt brensel som utgangspunkt skal anlegget ikke bare levere elektrisitet, men også hydrogen som skal transporteres ut til samfunnet. Kraftverket og hydrogenfabrikken skal fungere som et felleseuropeisk

SINTEF har fått ansvaret for å koordinere første fase av prosjektet, Dynamis. Her skal forskere og industrifolk fra elleve europeiske land blant annet vurdere hvor det er hensiktsmessig å bygge anlegget, og hvilken teknologi som bør benyttes.

Fra norsk side deltar SINTEF, Statoil, Hydro, Store Norskekonsernet og NTNU i prosjektet. I tillegg deltar 28 europeiske selskap og institusjoner. Prosjektet har en total ramme på rundt 60 millioner norske kroner. Av dette går 11,5 millioner til SINTEF og 2,4 millioner til NTNU.

Det europeiske demonstrasjonsanlegget skal stå klart til drift i løpet av perioden 2012–2015. Det vil få en elektrisk ytelse på 250 MW og blir dermed godt over halvparten så stort som det planlagte gasskraftverket på Kårstø.