BLOTTER INFARKTET

• Når et hjerteinfarkt inntreffer, kan et godt ultralydbilde gi svar på mange viktige spørsmål. Men slike bilder har vært vanskelige å tolke for andre enn spesialister. Derfor har ikke ultralyd blitt brukt rutinemessig på hjertepasienter. Forskere ved NTNU har utviklet et nytt dataprogram som gjør det enklere å tolke ultralydbilder. Programmet kan på en helt ny måte fortelle hvordan de ulike delene av hjertet beveger seg – og hvilke deler som er friske eller døde eller kan reddes med litt hjelp. Med dette vil langt flere kunne utføre en sikker tolkning av bildene, og legene får et pålitelig utgangspunkt for å bestemme hvilken behandling som bør gis.