Tar smertestillende uten å spørre voksne

  • Publisert 24.03.06

Barn ned til 11-12 årsalderen tar smertestillende midler uten å spørre voksne til råds. – Det er uheldig, fordi vi vet at overforbruk av smertestillende midler kan føre til kronisk hodepine, sier forsker Grete Dyb

1019565807.2.jpgNone.mediumMed utgangspunkt i data fra Ung-HUNT (Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag 1995-1997) har Grete Dyb studert forbruk av reseptfrie smertestillende medikamenter og forekomsten av hodepine blant ungdom. Dette er den første brede undersøkelsen av dette temaet i Norge.

Tidligere undersøkelser har vist at både barn og voksne som har et høyt forbruk av smertestillende midler kan utvikle kronisk hodepine.

– Når det har skjedd, er det riktig å slutte med smertestillende midler og kanskje iverksette forebyggende tiltak, sier Grete Dyb, som er dr. med og seksjonsleder ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) i Oslo.

Må være oppmerksomme

– Fra andre studier vet vi at det er vanlig at barn ned i 11-12 årsalderen tar smertestillende uten å spørre voksne, og det skjer oftere med økende alder. Det gir grunn til bekymring, fordi vi vet at et høyt forbruk kan gi uønskede effekter. Barn er ikke alltid i stand til å vurdere dette på riktig måte, og derfor må foreldre og leger være oppmerksomme hvis barn eller ungdom ofte har hodepine, sier Grete Dyb.

1115724661.4.jpgNone.mediumJenter er mest plaget

Hodepine er en vanlig plage blant ungdom, og det er kjent fra tidligere publiserte data fra Ung-HUNT og andre studier at forekomsten av migrene og spenningshodepine øker spesielt blant jenter etter start av menstruasjon.

0,8 prosent av jentene i undersøkelsen oppga at de daglig hadde hodepine og ofte tok smertestillende medikamenter, og det tilsvarende tallet for gutter var 0,2 prosent. Ti prosent av jentene og tre prosent av guttene som hadde av hodepine minst en gang i uken, tok ofte smertestillende medikamenter.

– Den viktigste lærdommen av denne studien er at ungdom som har hodepine, ofte tar smertestillende medikamenter. Jo oftere de har hodepine, jo større er forbruket. Det kan virke opplagt, men vi vet at overforbruk av smertestillende kan føre til en negativ sirkel der medikamentene kan forsterke problemet og føre til at hodepinen blir kronisk, sier Grete Dyb.

Av Reidun Mangrud