fabrikkpipe

Størkning i medvind!

Størkning – faseovergangen fra flytende til fast – utgjør det viktigste trinnet i et utall av industriprosesser for å framstille og bearbeide materialer. SINTEF Materialer og kjemi har i mange år hatt som strategi å anvende sin generiske kompetanse innen størkning mot nye kunder og markeder, og i fjor ble det innvilget prosjektsøknader på området for 70 millioner kroner for perioden 2006-2010.

De største prosjektene er:RESIA ( Restspenninger ved sveising av stål), Den kinesiske skrue (Rensing av resirkulert aluminium vha fraksjonell størkning), FoXy (Raffinering av silisium til solceller, bl.a vha nye størkningsprosesser), NADIA – (Stykkstøping av aluminium og magnesium til bildeler), Casting Top Models (Matematisk modellering av aluminium DC-støping), COOL (Modellering og karakterisering av partikler i støpt aluminium ekstruderingsbolt) og FREMSTØT( Stykkstøping av aluminium i Norge).