Sjøen

SELVUTSLETTENDE BETONGANKRE

SINTEF har laget en betong som går i oppløsning etter noen måneder i sjøvann. Oppdragsgiver er firmaet Electromagnetic Geoservices AS som er spesialister i å undersøke havbunnen med elektromagnetiske bølger for å finne olje- og gassforekomster. Dette gjøres blant annet ved at detektorer spres utover havbunnen – og at skip følger etter og sender ut elektromagnetiske pulser. Detektorene med flottører er festet til ankre av betong som skal sørge for at de synker på en stabil måte og at de ligger støtt på havbunnen.

Når undersøkelsene er ferdige, sendes et signal som løser ut detektorene. De flyter opp til overflaten ved hjelp av flottøren og kan gjenbrukes. Men betongankrene blir liggende igjen og vil være fremmedlegemer som kan skape problemer ved senere trålerfiske og lignende. EMGS har vært godt fornøyd med med SINTEFs leveranse av selvutslettende betong og har nå søkt om patent på konseptet.