Holder hodet kaldt

Kirurgen gjør seg klar for dagens operasjon. Pasient, operasjonssykepleier og anestesileger er på plass. Men det vrimler også av forskere i operasjonsstua. Hva gjør de her?

Kirurg Ronald Mårvik ved St. Olavs Hospital er i gang med dagens første operasjon. Han har tatt på seg den grønne bomullsbekledningen underst, vasket seg på forrommet og blitt påkledd frakk, munnbind, hansker og hodeplagg. Inne i de moderne lokalene på sykehuset – som kalles «Framtidas operasjonsstue» – er alt gjort klart for operasjon.

Mårvik vet at situasjonen krever høy konsentrasjon. Av erfaring vet han også at kroppstemperaturen lett kan komme opp i 38-39 grader under arbeidet, og at faren for feilhandlinger er til stede. Bomullsbekledningen blir fort varm, og den fanger opp svetten uten å transportere den videre. Men i dag er tingene annerledes. Innerst på huden har han fått festet sensorer som skal måle kroppstemperaturen under hele operasjonen – og under operasjonsfrakken befinner det seg en vest. Den har til hensikt å kjøle ham ned.

Og i operasjonsstua følger produktutvikler, fysiolog, designer og forsker nøye med på hva som skjer.

TIL STEDE I ARBEIDSSITUASJONEN

Teamet fra SINTEF Helse jobber på dette viset. For å kunne utvikle et godt produkt er de til stede i arbeidssituasjonen til brukeren. Slik får de alle problemstillingene servert.

– Vi observerer – utvikler et konsept – og går videre til produkt. All informasjonen kommer til nytte. I tillegg til at vi filmer brukersituasjonen, intervjuer vi også brukerne med en spesiell teknikk. Vi har oppdaget at det ligger mye informasjon skjult både på film og mellom linjene i et intervju, sier produktutvikler Jarl Reitan.

Han peker ut i operasjonsstua: – Vi har samlet oss rundt behov og problemer innenfor disse veggene. Kjerneaktiviteten her inne er ultralyd og operasjoner, og det har kommet fram at både kirurger og operasjonssykepleiere har ting de er misfornøyd med.

KJØLENDE VEST

Et av de konkrete behovene var altså en bekledning for kirurg som kunne få ned kroppstemperaturen. SINTEF-forskerne fanget opp problematikken og involverte NTNU-student Ragnhild Nesbakken som brukte dette som objekt for hovedoppgaven sin. Hun har jobbet tett sammen med fysiolog og produktutvikler og benyttet kunnskapen deres rundt stråling, kjølende materialer og fukttransport. Arbeidet endte opp med en vest som hadde kjøleelementer i et materiale som smeltet når hudtemperaturen gikk over 28 grader. Jarl Reitan kommer inn med to vester han holder opp for oss.

– Vi lager en skisse på totalkonseptet, og ved hjelp av symaskin på bakrommet – syr vi opp en prototyp. Han holder fram et vinglete eksempel: – Denne ble for ustabil, mens denne – som har et Goretex-lignende stoff – ble for tett. Derfor havnet vi på en mellomting. Kjøleelementene er nå i hovedsak plassert på ryggen og sentralt på brystet der varmeutviklingen er størst, men siden de er leddet sammen i remser, er de lett å skifte om.

Forskerne er avhengige av ekstern finansiering for å kunne gå i gang med et arbeid. Den er ikke alltid til stede. Studentene er på sin side ute etter reelle prosjektoppgaver for hovedoppgaver og kan dermed gå i gang med arbeidet.

Siden SINTEF representerer markedet og ser hva industrien trenger, betyr også samarbeidet med studentene at industriens behov kjapt kan komme inn i utdannelsen til neste kull med avgangsstudenter.

FRAKKER

St. Olavs Hospital benytter engangsfrakker som tilfredsstiller en standard. Men er disse de beste med tanke på fukttransport og bakteriegjennomtrenging?

Et annet åpenbart problem for helsepersonell på operasjonsstua er røntgenfrakkene eller blyfrakkene som de med rette kalles. På grunn av bruk av røntgenstråling ved mange av dagens behandlingsformer benytter personellet disse frakkene som er både store, stive og tunge å stå med. Ofte står de med disse blyfrakkene i flere timer. Frakkene er både tunge å arbeide i – og skaper mye varme. En utfordrende oppgave å ta fatt på.

– Vi på Framtidas operasjonsstue ser det som positivt at vi har kommet i et samarbeidsforum med forskere, sier Valborg Sund ved

St. Olavs Hospital, som er daglig leder for Framtidas operasjonsstue. – Alle som jobber på operasjonsstua, er innforstått med at forskning skal pågå for å få til et bedre arbeidsmiljø for ansatt, noe som i neste omgang kommer pasientene til gode.

SATSING PÅ SMARTE TEKSTILER

Kjølevesten til Ragnhild Nesbakken har fått positivt skussmål av kirurgen. Nå letes det etter en partner som kan ta dette videre. Samtidig jobber gruppa med nye kjølemetoder.

– Vi vet at kjøleelementene som er på markedet i dag, ofte er store og harde å ha på seg. Vi ønsker oss derfor et nytt prosjekt på nye kjølemetoder siden vi vet at flere miljø vil ha nytte av dette – som ansatte i verksteder med varmt miljø, mineletere i varme strøk – og Garden ved slottet! sier Reitan.

Forskere fra tre ulike miljø (Helse, IKT og Materialer) er i gang med en konsernsatsing i SINTEF rundt «Smart wear». I denne satsingen er flere studenter knyttet opp til tekstilkarakterisering og til behov innenfor operasjonsstua.

 

Av Åse Dragland