fabrikkpipe

BLYFRI MED FORSKNINGSHJELP

Ifølge et EU-direktiv skal bly og andre helsefarlige stoffer være ute av elektronikken innen 1. juli 2006. Norges største produsent av småelektronikk, Mascot i Fredrikstad, er den første bedriften i Norge med fullstendig overgang til blyfrie legeringer i sine produkter. Den ble blyfri på rekordtid med hjelp fra SINTEF som har vært en støttespiller for Mascot gjennom hele prosessen, spesielt i den første fasen der elektronikkbransjen bygget felles kompetanse i et SINTEF-ledet samarbeidsprosjekt. Arbeidet ble videreført i et nordisk prosjekt hvor det bl.a. ble tatt fram en guideline for overgang til blyfri lodding. Da store kunder kom med tøffe krav om rask overgang til blyfrie produkter, var bedriften godt forberedt og kunne raskt legge om produksjonen til blyfrie legeringer. I løpet av noen få måneder høsten 2005 var hele produktsortimentet smertefritt overført til blyfri teknologi.