konferanse

Suksess for teknologifestival

Nesten 15 000 personer besøkte Technoport – Trondheims teknologifestival. Den ble arrangert for første gang i oktober, og hadde 2300 konferansedeltakere, fordelt på om lag 40 konferanser. Festivalen hadde fokus på fagområdene IKT, innovasjon, helse og IT, og energi, olje og gass. Den store interessen for festivalen øker sjansen for at arrangementet gjentas i 2007.