Nytt mattespill

Nå kan skoleelever utkjempe dueller med monstre i et nyutviklet online matematikkspill.

I fjor kom matematikk-brettspillene «Konge av koordinatene» og «Kampen om kvadratene ». Nå har NTNU vært med på å utvikle et matematisk dataspill: «Tallus».

Tallus er et Internett-rollespill for mange deltakere. Spillet går for seg på planeten Tallus. Her står det dårlig til med mattekunnskapene. Eneste matematiker på planeten er professor Kalkulus. Tallus blir invadert av mattemonstre som tar professoren til fange. Innbyggerne er avhengige av hjelp fra jorda for å kunne overvinne monsterne.

Løse med kunnskap

Spillerne blir sendt opp for å hjelpe – og kan forflytte seg rundt på planeten forkledd som en innbygger. Er det andre spillere i samme området, vil spilleren kunne se dem – og kommunisere med dem via chat. Dermed kan man samarbeide for å løse problemene. For å komme seg rundt omkring må en utkjempe mentale matematiske dueller mot mattemonsterne. Konfliktene i spillet blir altså løst med kunnskap og ferdigheter, ikke med vold. Spillet ble utviklet i vår som en del av masteroppgaven til Peter Måseide ved Institutt for produktdesign, NTNU – sammen med firmaet Simplicatus, som har utspring fra NTNU.

Første versjon ute

En demoversjon av spillet lanseres i disse dager på www.tallus.no.

– Foreløpig er grafikken enkel og kun 20 kan spille på Internett omgangen, forteller daglig leder i firmaet, Vegard Engstrøm. Om interessen for spillet tar av, vil firmaet utvikle en mer avansert utgave av Tallus, og som kan huse mange hundre spillere samtidig.

Sammen med Kristin Melgårdsbakken utviklet Simplicatus i fjor brettspillene Konge av koordinatene og Kampen om kvadratene, førstnevnte spill var en del av Melgårdsbakkens masteroppgave ved NTNU. Gjennom disse spillene får de unge økt forståelsen for blant annet koordinatsystem og gradtall, rotasjon, areal og kongruens. Spillene er tilrettelagt i tråd med læreplanen i matematikk for ungdomsskolen, og passer godt for ungdommer i alle aldre. Oppgavene løses alltid parvis, ved at den ene spilleren forteller hva den andre skal gjøre. Dermed lærer elevene ikke bare matematikk, men også å kommunisere og å jobbe i team.

Mattekofferter

Simplicatus arbeider også sammen med NTNU-matematiker Ingvill M. Stedøy ved Nasjonalt senter for matematikk i opplæringa for å utvikle hennes «mattekofferter »: pakker med konkretiseringsmateriell i matte med lærerveiledninger og kurs for skoler og lærere.