Byggforsk og SINTEF har fusjonert

Et ønske om økt slagkraft, både nasjonalt og internasjonalt, ligger bak fusjonen. Et nytt, stort byggforskningsinstitutt vil, sammen med næringslivet, være en pådriver for økt satsing på bygg- og anleggsforskning. BAE-næringen (bygge-, anleggsog eiendomsnæringen) i Norge står for ti prosent av landets verdiskaping og 60 prosent av realinvesteringene i fastlands-Norge. Næringen er like stor som den hjemlige olje- og gassindustrien, men forskningen står ikke i forhold til næringens samfunnsmessige betydning. Det nye selskapet blir heleid av SINTEF, som går inn med en aksjekapital på 40 millioner kroner i SINTEF Byggforsk AS. Ved etableringen har det nye selskapet 250 ansatte. SINTEF Byggforsk blir en stor aktør i europeisk sammenheng innen forskning og utvikling, produktdokumentasjon, kunnskapsformidling og spesialrådgivning for bygge, anleggs- og boligsektoren.

Bildet viser mikroskopi av avløpsrør i laboratoriet til Byggforsk.