Nytt testsenter for vindkraft

I sommer åpnet en ny teststasjon for vindkraft (VIVA) på Valsneset i Bjugn kommune utenfor Trondheim. Teststasjonens viktigste funksjon blir videreutvikling av norsk vindkraftindustri og å fungerer som laboratorium for forskning, utvikling og testing av ny teknologi. Forskningsturbinen som ble reist, er på 225 kW, og det er brukt betydelige summer på instrumentering, noe som gjør at alt som er av ytelse og belastninger kan måles. Målet for VIVA er å bli akreditert for slike målinger, og i framtida utføre oppdrag og tester på større turbiner for industrien. VIVA as eies av NTNU Institutt for energiteknikk, SINTEF Energiforskning, Valsneset Industri– og Energiselskap og Qubator. Alle har en eierandel på 20 prosent.