Nei til mikrodrap

Forskere ved NTNU og St. Olavs Hospital ville avlive forsøksrotter i mikrobølgeapparat, og fikk grønt lys fra Forsøksdyrutvalget. Apparatet skulle være et humant alternativ til dagens avlivningsmetode som er en form for giljotinering. Men Dyrevernalliansen klaget på saken, og Mattilsynet har trukket tilbake tillatelsen. Dokumentasjonen på at mikroavlivning skulle være mer forsvarlig, var for dårlig, mente Mattilsynet.