Nærbilde av kirurg-hender som operer i hodeskalle dekt av grønt klede

Kjøler ned kirurgen

Under operasjoner kan kirurger bli varme og svette. Dette oppleves stressende og kan påvirke konsentrasjonsevnen. NTNU-student Ragnhild Nesbakken har i sin masteroppgave utviklet en kjølevest for kirurger. Vesten har kjøleelementer i et såkalt faseendringsmateriale som smelter når hudtemperaturen overstiger 28 grader. Vesten har elementer i hovedsak på ryggen og sentralt på brystet, der varmeutviklingen er størst. Elementene er leddet sammen i remser som gir bevegelighet. Det er enkelt å skifte remsene, og vestens materiale sørger for god fukttransport og varmeledning. Vesten er testet av en kirurg under operasjon ved St. Olavs Hospital i Trondheim, og inntrykket er klart positivt. Oppgaven er utført ved Institutt for produktdesign, i samarbeid med Avdeling for arbeidsfysiologi og mikrobiologisk eksponering ved SINTEF Helse.