Oljerør

Grønn gasskraft

Norges forskningsråd, Gassnova og norsk og utenlandsk industri skyter inn millionbeløp i et nytt forskningsprogram viet gasskraft med CO2-håndtering. Satsingen øker sannsynligheten for at Norge vil få slike kraftverk, ifølge prosjektleder Nils A. Røkke ved SINTEF Energiforskning. Programmet har fått navnet BIGCO2. Brorparten av forskningen gjøres ved SINTEF og NTNU. I tillegg deltar Cicero Senter for klimaforskning og Universitetet i Oslo. 14 millioner kroner er bevilget i inneværende år, og 12,5 millioner er satt av for neste år. Etter planen skal programmet løpe i ytterligere tre år. – Vi skal bygge opp kompetanse som øker sjansen for at CO2-frie gasskraftverk blir realisert i Norge. I tillegg skal deltakerne få merverdi ut av programmet ved at de blir i stand til å levere produkter og prosesser til slike anlegg, sier Røkke.