Gratis Ibsen

Norske kultur- og utdanningsinstitusjoner, deriblant NTNU, deltar i et prosjekt som skal gjøre Henrik Ibsens samlede tekster – bøker, manuskripter, notater, taler, brev etc. – gratis tilgjengelig på nett. Målet er først og fremst å etablere en vitenskapelig gjennomkommentert standardtekst for hele Ibsens forfatterskap – beregnet på teaterfolk, forskere, studenter, oversettere, lærere og den lesende del av befolkningen. En rekke forskere er er engasjert til å skrive innledninger og detaljerte kommentarer. Før teksten publiseres på nett, skal den ut på trykk i hele 31 bøker.