FLY-VENG

Denne smalnande rand

av natt blankt metall,

utstrekt frå meg

som ei månebru,

er den kloppa som ber

på min himmelveg,

glitrande kald

der stjernene driv,

mitt menneskegrann

på si svimreferd

til den klote av liv

som er du.

Sigmund Skard (1903-1995)

Diktet er hentet fra samlingen «Auga og hjarta», Det Norske Samlaget, 1973