CO2-basert kuldeteknikk

Det kuldetekniske miljøet ved SINTEF og NTNU hedres med en pris av Det internasjonale energibyrået IEA. Forskerne får prisen for sitt bidrag til å løse klimagassproblemet som oppstår når kjøleanlegg og varmepumper lekker. Forskningsmiljøet i Trondheim har utviklet teknologi som gjør at CO2 – ett av naturens egne stoffer – kan erstatte miljøskadelige kjemikalier som «arbeidshest» i kjøleanlegg og varmepumper. Om stoffet lekker ut, vil det ikke gi noe bidrag til drivhuseffekten. CO2’en «lånes» fra industriavgass som ellers ville ha sluppet rett ut. Trondheims-miljøets CO2-teknologi har vakt stor interesse i bilindustrien. Den er også blitt en slager i boliger i Japan, der den brukes til tappevannsoppvarming. Petter Nekså (bildet) og kollegene hans har i tillegg sin del av æren for at CO2-teknologi kommer også i supermarkeders kjøle- og frysedisker.