SKAL OVERVÅKE OLJERESERVOAR

Bedriften ResMan AS – et knoppskudd fra SINTEF og IFE – vil lage kjemisk intelligente materialer som kan overvåke olje- og gassstrømningen nede i oljebrønner. Det hele kan skje uten noen form for kabler. Produktet kan billig og effektivt fjerne ett av de store usikkerhetsmomentene ved olje- og gassutvinning: Hva strømmer hvor, og hvor mye? Operatørene får bedre forståelse av fysikken i undergrunnen og kan få til økt olje/gass-produksjon og gjenvinning. De kjemisk intelligente materialene baserer seg på polymerer som reagerer med omgivelsene med å sende ut unike sporstoffer. Ved å sørge for at sporstoffene fra hver enhet kan kjennes igjen når de kommer til overflaten, får operatørene verdifull informasjon om undergrunnsstrømningene. ResMan AS vil henvende seg til et stort verdensmarked. Firmaet etableres med Fridtjof Nyhavn og Anne Dalager Dyrli (bildet) fra SINTEF.