MARINT DRIVHUS FOR PLANKTON

Produksjon av kveite og torsk krever store mengder fôrdyr. Derfor har forskere ved SINTEF Fiskeri og havbruk utviklet et resirkuleringssystem som kan dyrke plankton. Det marine drivhuset består av en dyrkingstank. To filter herfra sørger for at dyrene siles ut og at store partikler fjernes. Dyrene settes så tilbake til kulturenheten mens vannet går innom en proteinskimmer og et biofilter før det føres tilbake til utgangspunktet. Gjær og fiskeemulsjon doseres inn pulsvis, mens plankton høstes med jevne mellomrom. Vanligvis produseres plankton ut fra satskulturer som høstes før en ny startes opp. Det marine drivhuset kan sørge for kontinuerlig produksjon i to uker. Mens dagens produksjonsmetoder krever ca 4 timers ettersyn hver dag, kan det marine drivhuset klare seg med en halvtime. Forskerne vil nå jobbe med effektivitet, prosesstyring og automatisering av produksjonen.