Jenter mer aggressive

Unge kvinnelige studenter kjefter mer og slår like mye som sine mannlige partnere.

Det kan gå hett for seg når unge kjærester kommer i konflikt, i hvert fall hvis de er studenter i Trondheim. Og jentene synes å være de sinteste. Ikke bare benytter de langt oftere enn guttene psykologisk aggresjon som furting, kjefting, banning, ydmykelser, fornærmelser og seksuell avvisning. De tenderer også mer til å gi utløp for aggresjonen i form av dytting, ørefiker, spark og slag.

Dette går fram av en spørreundersøkelse om konflikthåndtering, blant nesten 1000 unge studenter ved NTNU og Høgskolen i Sør-Trøndelag. Alle som deltok, var inne i eller hadde nylig avsluttet heterofile parforhold av minst tre måneders varighet.

Og aggresjon er vanlig: Nær halvparten av jentene var jevnlig psykologisk aggressive mot partneren det siste året, og en snau tredel av dem noen ganger fysisk aggressive. Blant de unge mennene var en av fire jevnlig psykologisk aggressiv, og like mange tydde til fysisk aggresjon.

TROVERDIG • Studentene rapporterte anonymt om både sin egen og kjærestens aggresjoner – og i stor grad var det sammenfall mellom de to settene med opplysninger. Guttene og jentene var også enige om hva som var de vanligste kildene til konflikter: personlige uvaner, for liten tid til hverandre, og uenighet om arbeidsfordeling. Prosjektleder Mons Bendixen antar derfor at svarene er troverdige.

Det eneste misforholdet var at guttene rapporterte mindre om egen seksuell aggresjon og skade på partner, enn det jentene sa at de hadde vært utsatt for. Guttene rapporterte også mindre omfang av verbal aggresjon fra partneren, enn det jentene selv sa at de hadde utøvd.

– Guttene har antakelig ikke oppfattet at kjæresten var aggressiv, de har ikke lagt særlig vekt på det, eller rett og slett glemt det, tror Bendixen. Han understreker også at det bare unntaksvis var snakk om grove voldshandlinger.

SENKER VOLDSTERSKELEN • Funnene samsvarer godt med tidligere funn fra norske og utenlandske studier. Bendixen er dermed ikke spesielt overrasket, men påpeker at resultatene bryter med vår vante forestilling om kjønn. – Aggresjonen i parforhold er mer gjensidig enn vi liker å tro, sier han.

Det som derimot forbauset ham, var det store samsvaret mellom psykologisk og fysisk aggresjon. De som kjeftet og avviste mest, var også de som oftest dyttet, ga ørefiker og sparket.

– Handlingene synes å påvirke holdningene, sier han. – Hver gang du krenker en person verbalt, mister du litt mer av respekten for vedkommende, og terskelen for fysisk vold blir lavere.

Dataene fra undersøkelsen skal nå brukes til å se på risikofaktorer for aggresjon i parforhold, blant annet knyttet til personlighetstrekk og maktulikheter i forholdet.

 

Av Lisa Olstad