BEDRE MOBILE TJENESTER PÅ REISE

Smart phone gir oss tilgang til mange tjenester, for eksempel vår egen e-post, reiseregninger og nettbank. Men å være på reise er ikke det samme som å sitte på kontoret med stabile omgivelser og stabilt nett. Varierende støy- og lys forhold, ustabilt nett, begrenset batteri og mennesker rundt skaper forstyrrelser. Sammen med 7 norske og europeiske partnere, er SINTEF IKT med i EU-prosjektet MADAM som skal konstruere mobile tjenester for å bevare kvaliteten uansett hvor man er. Dette gjøres ved å tilpasse tjenesten og telefonen til varierende forhold. Er det f.eks. lite lys der du er, vil lysstyrken på skjermen endre seg automatisk. Er brukeren opptatt med å kjøre bil, vil brukergrensesnittet bytte fra tekst til tale. Er nettforholdene dårlige, vil tjenesten kjøres lokalt på telefonen. To bedrifter i prosjektet skal utvikle prøvetjenester for å teste ut plattformen som prosjektet utarbeider.