mann på benk

ASYLSØKERE – SYKE AV Å VENTE

SINTEF har, på oppdrag fra UDI, kartlagt problemstillinger og tiltak for å bedre psykisk helse for beboere i norske asylmottak. Forskerne mener ventetiden er en stor hindring for å kunne skape et godt psykososialt miljø, og at den må reduseres vesentlig gjennom klare tidsfrister. Forskerne anbefaler også en gjeninnføring av norskopplæring – både fordi språkopplæringen bidrar til aktivitet, og fordi den er en forutsetning for kommunikasjon, integrasjon og mestring. Arbeidet med å utvikle andre meningsfylte aktivitetstilbud må også fortsette. Rapporten understreker at samarbeidet mellom mottak og helseinstanser må viderutvikles på grunn av kapasitetsproblemer flere steder, og at en bedre personaldekning vil bidra til økt aktivisering og større trygghet.