Eldre er mest deprimerte

  • Publisert 06.05.05

– Helsepersonell overser tegn på depresjon hos eldre, mener psykiater Eystein Stordal. Han har påvist at risikoen for depresjon bare øker med alderen, og er høyest for de eldste. Tidligere har man antatt at eldre er mindre deprimerte enn yngre.

tmp56yXCI_NoneForekomsten av depresjon bare øker med alderen. Mens fire prosent i aldersgruppen 20-29 år er deprimerte, rammes hele 20 prosent av de som er over 80 år. Det viser en studie utført i Nord-Trøndelag.

Med utgangspunkt Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT) har overlege og psykiater Eystein Stordal undersøkt forekomsten av depresjon fordelt på aldersgrupper. Stordal finner, i motsetning til det som tidligere er antatt, at forekomsten av depresjon bare øker med alderen, og er høyest hos de aller eldste.

Har ikke diagnose

– Når vi måler forekomsten av depresjon, er det vanlig å telle pasienter som har vært i kontakt med helsevesenet og fått en diagnose. I HUNT er hele befolkningen inkludert i undersøkelsen, og de vurderer selv sin psykiske helse.

– En mulig forklaring på det overraskende høye antallet eldre med depresjon, kan være at de selv opplever at de er deprimerte, men at dette ikke blir fanget opp når de er i kontakt med helsepersonell, sier Stordal.

Han mener at helsevesenet bør vurdere måten depresjon diagnostiseres på, særlig for den eldste delen av befolkningen.

– Det kan være at gamle mennesker har andre symptomer, og at det derfor ikke blir forstått at de har psykiske plager.

Lav utdanning gir økt risiko

Stordal slår fast at faren for depresjon øker med alderen, også når vi tar hensyn til andre faktorer som kan være medvirkende årsaker.

– Høy alder fører ofte med seg somatisk sykdom, men selv når vi korrigerer for denne og andre faktorer som kan påvirke, viser det seg at alder alene medfører økt risiko for depresjon.

– For de aller eldste er den viktigste risikofaktoren, i tillegg til alderen, mangel på utdanning. Det ser ut til at eldre mennesker med god utdanning takler problemene på en annen måte, og dermed får mindre psykiske problemer, sier Stordal.

Tallene er hentet fra HUNT 2, som ble gjennomført i 1995-1997. Depresjon ble målt med Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS), som er et anerkjent verktøy for å måle depresjon gjennom selvrapportering.

Av Reidun Mangrud