Sluses sikkert inn

Kjempestore bølger ga redningsbåtene en hardhendt behandling når de gikk i skytteltrafikk til og fra beredskapsskipet.

ROLIG INNSEILING: Her er redningsbåten på vei inn i hekken bak i beredskapsskipet. Tester ved Marintek har dempet bølgene som ellers kunne gi en hardhendt behandling av båt og passasjerer. Foto: Utlånt fra Marintek

ROLIG INNSEILING: Her er redningsbåten på vei inn i hekken bak i beredskapsskipet. Tester ved Marintek har dempet bølgene som ellers kunne gi en hardhendt behandling av båt og passasjerer.
Foto: Utlånt fra Marintek

På Haltenbanken i Nordsjøen har Statoil liggende et 90 meters stort skip som kan yte beredskap innenfor brann, sikkerhet, oljevern, sleping og livberging. Skipet har utstyr, personell og hospital til å behandle overlevende fra eventuelle ulykker offshore.

Men beredskapsskipet beveger seg sakte og er tungt å manøvrere. I tilfelle ulykker, må det handles kjapt. Det er også viktig å kunne bistå kjapt ved inspeksjoner av skip eller å assistere på plattformer der det oppstår plutselige behov. Derfor benyttes mindre, hurtiggående redningsfartøyer i skyttel til og fra beredskapsskipet.

BØLGEPROBLEM • Redningsbåtene har tidligere blitt låret opp og ned langs skipssiden med kran. Beredskapsskipet «Stril Poseidon» har imidlertid bygget inn innkjøringsrampe i hekken bak. Inn hit kan opptil 11 meter store redningsbåter og fullastede livbåter kjøres inn. Redningsbåtene kan settes ut meget raskt, og etter utført operasjon kan de sluses inn i rampen på bølgeryggen, hukes fast og trekkes på trygg grunn inn i «moderskipet».

– Det vil selvfølgelig alltid være en begrensning i forhold til hvor store bølger et slikt system kan fungere under, forteller Per Werenskiold på Marintek. – Ved store bølger i Nordsjøen kan de små redningsbåtene risikere å få en hardhendt behandling ved innkjøring i rampen. Ikke minst kan passasjerer om bord være utsatt sikkerhetsmessig.

For tre år siden fikk derfor forskerne på Marintek i oppdrag fra verftet Aker Langsten AS og operatøren Simon Møkster Shipping AS å kjøre modellforsøk for å utvikle en best mulig rampeløsning.

ROLIG INNSEILING • Målet med modellforsøkene som ble kjørt i 2002, var å dempe bølgene som slo inn rampen og få en roligst mulig innseiling for redningsbåtene. Forsøkene med bølger i Havbassenget på Marintek, ble kjørt i tre omganger.

– Vi gikk helt ned på detaljnivå når det gjaldt rampesystemet, og så på hvordan vi kunne føre vannet fra de kraftige bølgene ned i rom under dekket i rampen – for så å føre det opp igjen på riktig tidspunkt ved utgangen av hekken, sier Werenskiold.

Testene førte til store forbedringer. Tidligere hadde man kontroll når bølgehøyden lå på to-tre meter. Med det nye systemet kan redningsbåtene klare en inn- og utkjøring med gode sikkerhetsmarginer selv om bølgene ligger på opptil åtte meter.

«Stril Poseidon» har brukt det nye systemet i over ett års tid og har svært gode erfaringer. Det er også stor interesse fra militære, kystvakt og beredskap/redningstjenester rundt erfaringer fra systemet og modellforsøkene.

 

Av Åse Dragland