REGISTRERER LITE AD/HD

Nord-Trøndelag er dårligst i landet når det gjelder å «oppdage » sykdommer som AD/HD.

Resultatet er at mange barn og unge lider. En fersk rapport fra SINTEF viser at bare fire nordtrøndere per ti tusen under 18 år i 2002 fikk stilt diagnosen hyperkinetiske forstyrrelser. Ingen andre fylker har så få tilfeller.

Hittil i år har det vært 350 henvendelser til Nasjonalt Kompetansesenter for AD/HD, Tourettes Syndrom og Narkolepsi på Ullevål universitetssykehus. Alle fylker er representert unntatt Nord- Trøndelag.

Senteret har et overordnet og koordinerende ansvar for informasjon om disse sykdommene.

Sykdommer som AD/HD er alvorlige og vil kunne påvirke livsløpet svært negativt dersom de ikke blir diagnostisert og behandlet.