HØYDEMÅLER FOR FLYINDUSTRIEN

For fly og helikopter er høydemåleren et sentralt instrument, både for å unngå ufrivillig nærkontakt med Moder Jord, og for å kunne holde riktig høyde i tildelt luftkorridor. De vanligste målerne som benyttes i dag, måler lufttetthet eller barometertrykk og har en avdrift på ca. 80 fot per år.

I et EU-finansiert prosjekt «HASTAC» vil fem bedrifter og institutter i Storbritannia, Frankrike, Romania og Norge utvikle en ny og mer stabil høydemåler for europeisk flyindustri. Den første fasen av dette arbeidet vil være å utvikle en sensor som skal være det aktive elementet i den såkalte Air Data Computeren.

Dette arbeidet vil foregå i SINTEFs nye MiNa-lab. Sensoren skal sammenstilles ved firmaet MEMSCAP as i Horten, sammen med elektronikken for kompensering. Selve flightcomputeren i flyet skal sammenstilles i England. SINTEF IKT skal være prosjektkoordinator.