FULL POTT TIL SVEISEPROSJEKT

Forskningsrådets STORFORSK-program har 240 millioner kroner til rådighet som skal gi muligheter til å sette i gang større prosjekter og bygge opp forskningsgrupper innenfor grunnforskning. SINTEF-forsker Asbjørn Mo og hans kolleger ved NTNU og IFE fikk nylig full uttelling. I første runde var det 263 søkere, og SINTEF fikk i underkant av 20 millioner kroner.

Mo og hans kolleger skal drive grunnforskning rettet mot sveising av komponenter i offshoreanvendelser. – Vi skal studere hva som skjer materialteknisk ved sveising. Poenget er å kunne kvantifisere og kartlegge fordelingen av deformasjoner og restspenninger i sveisesammensetninger for ulike stålkvaliteter, forteller Mo.

– Dette vil danne grunnlag for bedre design av sveiser, noe som i sin tur representerer store økonomiske besparelser for blant annet offshorenæringen. Samtidig vil det medføre at bruddsikkerhetsnivået kan bestemmes mer presist.