FORSKNINGSSJEFENS FOKUS: Jan O. Buljo

Forskningssjef Jan O. Buljo, Avd. for Produkt og produksjon, SINTEF Teknologi og samfunn

Hva har fokus i ditt miljø akkurat nå?

Her jobber vi med å effektivisere produksjonen og få utviklet ny teknologi i norske bedrifter. Vi arbeider med to prosjekt rettet mot Håg og Nobø på sluttmontasje av kontorstoler og panelovner. I dag er det vanlig med automatisering i selve tilvirkningen av kompontentene til et produkt, men ofte kan automatisk sammenkobling (montasje) av alle kompontentene bedre effektiviteten til bedriften.

Vi arbeider også med ny teknologi for å effektivisere håndtering og pakking av myke produkter i næringsmiddelindustrien. Vi har med tre foredlingsbedrifter i arbeidet, som representerer hvitfisk, kjøtt og laks, og vi ser helt konkret på nye gripeanordninger til å få løftet og behandlet for eksempel fiskefileter eller skinker på et samleband. I mange år har vi jobbet med vårt Metal-Printingprosjekt, dvs. å kunne «printe ut» ferdige produkter (eks. reservedeler til en maskin) gjennom en lagvis byggeprosess med sintring av pulver og ut fra en 3D «data-tegning».

Nå har vi fått bli med i et fireårig EUprosjekt med samme tema, Custom fit. Det gjør oss optimistiske.

Hvorfor er dette arbeidet viktig?

Skal man ha produksjon i høykostlandet Norge, må den være i verdensklasse (Word Class Manufacturing). I tillegg til å ha gode produkter og et godt merkenavn, må man legge seg på det beste som finnes av prinsipper og teknologi.

Alternativet er å flytte produksjonen til lavkostland. Ettersom landegrensene åpnes og konkurransen blir sterkere, er det stadig flere norske bedrifter som får øynene opp for akkurat dette.

Foto: Rune Petter Ness