Mobil filmopplevelse

For første gang blir den nye MPEG-21-teknologien prøvd ut på mobiltelefoner. Det skjer i Trondheim under filmfestivalen Kosmorama i april.

tmpYFZA9W_NoneNTNU er en viktig bidragsyter bak den nye ISO-standarden, MPEG-21, et rammeverk for utveksling og deling av multimediainnhold. Under festivalen vil deltakerne gjennom film, bilder, lyd og tekst kunne følge med på alt som skjer, via egen mobiltelefon.

Ikke bare kan de lese programmet og få oppdatert informasjon, de kan også se små reklamefilmer eller såkalte trailere av hva som vises i de ulike salene, før de bestemmer seg for hvilken film de vil se.

De sa det var umulig

Det var mange, inkludert Telenor, som mente at dette ikke var mulig å få til. Men firmaet Adactus, som springer ut fra Institutt for elektronikk og telekommunikasjon ved NTNU, har utviklet en programvare som sikrer at all informasjon, uansett format og innhold, kan vises problemfritt på mobiltelefonen.

En ny virkelighet

Etter som det ble mer og mer vanlig å motta alle typer informasjon som bilder, film, lyd eller tekst direkte på mobiltelefonen, ble også behovet for en standardisert teknologisk plattform mer og mer åpenbar.

Det er dette behovet MPEG-21 er svaret på. Standarden beskriver hvordan de ulike elementene som bygger selve infrastrukturen for å sende og motta multimedia, passer sammen.

For at dette skal fungere på din mobiltelefon, må du ha en egen avspiller eller klient som program i mobilen. Det er denne spilleren som sørger for at du kan motta alt perfekt, uansett hvilket format det sendes som.

Premiere

I første omgang er dette programmet tilpasset Sony Ericsson mobiltelefon k700i, men forretningsideen til Adactus er å utvikle dette som program for en hvilken som helst mobil.

Filmfestivalen Kosmorama blir første prøve og eksamen for det unge teknologiselskapet.