RTIM BLIR Centre of Expertise

I desember valgte kommunalog regionalminister (KRD) Erna Solberg ut to forprosjekt på Centre of Expertise: Mikroelektronikkmiljøet i Horten og lettmetallmiljøet på Raufoss. Utvelgelsen ble gjort ut fra faglige innspill fra SIVA og Innovasjon Norge. RTIM ble skilt ut fra Raufoss i 2001, og er i dag selve FoU-selskapet med spisskompetanse innen materialteknologi.

SINTEF eier 50,1 prosent av aksjedelen i aksjeselskapet. RTIM har stått som formell søker til KRD, men senteret vil omfatte hele nettverket til Raufoss. Bakgrunnen for tanken om Centre of Expertise er at regjeringen nå ønsker å stimulere utviklingen av internasjonalt konkurransedyktige bedrifter og næringsmiljø i Norge. Innovasjon Norge, SIVA og Norges forskningsråd skal dermed utvikle et program for Centre of Expertise fra 2006. Som del av dette arbeidet har tolv interessante næringsmiljø blitt plukket ut som mulige forprosjekt, men Raufoss og Horten funnet best kvalifisert.