trist tennåring

PSYKISKE PLAGER ETTER FOR TIDLIG FØDSEL

Nær halvparten av alle barn med fødselsvekt under 1500 gram sliter med psykiske plager i 14-årsalderen. Én av fire har symptomer på den nevropsykologiske lidelsen ADHD, og mange får angst. Det viser en undersøkelse gjort ved NTNU og St. Olavs Hospital, der 56 for tidlig fødte barn deltok. – Slike barn er en risikogruppe og bør følges opp, men bare et fåtall av de undersøkte barna hadde fått den hjelpen de trengte, sier barnepsykiater Marit Indredavik ved Institutt for nevromedisin, NTNU.