NY BEDRIFT: SKAL SKREDDERSY MEDISIN

Forskning på en jordbakteries indre har resultert i et nytt knoppskudd fra NTNU og SINTEF. Ved hjelp av genteknologi skal nyetablerte Biosergen AS få den utvalgte mikroben til å lage antibiotika med nye helbredende egenskaper.

Jordbakterien Streptomyces noursei lager stoffet Nystatin, et antibiotikum som brukes i medisiner mot soppinfeksjoner hos mennesker. Det nye firmaet skal bruke genteknologi til å utvikle avarter av Nystatin-molekylet som er mindre giftige enn dagens soppdrepende antibiotika, og som dermed vil gi mindre bivirkninger. Dette vil hjelpe både hivsmittede, kreftpasienter og organtransplanterte – pasientgrupper som på grunn av sitt nedsatte immunforsvar er mer utsatt enn andre for alvorlige soppinfeksjoner. Nyetablerte Biosergen AS får kontor i Trondheim og har foreløpig to ansatte. Selskapet skal utnytte nytt bioteknologisk verktøy utviklet ved NTNU og SINTEF:

En metode som gjør det mulig å spesialdesigne nye biologiske molekyler som det ellers ville vært umulig å lage. Biosergen gjør regning med å bruke 50-80 millioner kroner på å få fram sine nye antibiotika. SINTEFs såkornfond og holdingsselskapet til Karolinska Institutet i Stockholm håper nå å få sin del av denne kaka. De to selskapene eier 50 prosent hver av det nyetablerte selskapet i Trondheim. Karolinska Institutets eierandel skal om litt overføres til et fond som er under oppbygging i regi av det svenske instituttets nyskapingsapparat.

På fotoet ser vi fra venstre: Ola Flink fra Karolinska Innovations ab, Hans Arwidsson og Sergey Zotchev fra nyetablerte Biosergen AS og Anders Lian fra SINTEFs kommersialiseringsselskap Sinvent.